Renovera smart

· Inredning
Author

Om det hus man bor i har några år på nacken kan det vara all idé att renovera detta på ett eller annat sätt. Ett bra tips är att försöka renovera så smart som möjligt för att få ett bra och billigt hus som möjligt i framtiden. Här nedan följer några tips på vad man kan göra för att uppnå detta.

Byta till energifönster

Även om energifönster i vissa fall kan vara något dyrare än vanliga fönster är detta något man definitivt kommer att tjäna på i längden eftersom dessa både minskar energibehovet vintertid och kylbehovet sommartid. Genom att installera energifönster stannar värmen bättre kvar i huset, vilket gör att man kan sänka temperaturen inomhus, vilket innebär minskade uppvärmningskostnader. En sänkning av inomhustemperaturen med en grad minskar kostnaderna för uppvärmning med ca 5%. (

Tilläggsisolera

Precis som vilken typ av fönster som finns i ett hem har även typen av isolering stor inverkan på hur mycket värme som ”läcker” från ett hus. Genom att tilläggsisolera sitt hus finns en hel del kostnader att spara i form av uppvärmning. Läs mer om tilläggsisolering här.

Installera rätt värmekälla

Olika typer av uppvärmning har både för- och nackdelar och det gäller att hitta det som passar bäst just för ens eget hus. Genom att installera rätt värmekälla finns många tusenlappar att spara. Det gäller också att se till hela prisbilden, det vill säga även om själva installationen kan vara dyr så kan det ändå löna sig i längden på grund av lägre driftskostnader över tid.